Alle reviews op Beautyaddicts.nl zijn gebaseerd op mijn eigen, persoonlijke ervaringen en ze reflecteren mijn mening. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wanneer ik een product ontvangen heb van een bedrijf, heeft dit geen invloed op mijn mening. Zowel de goede als mindere kanten van een product worden in een review genoemd en deze mening wordt onderbouwd met argumenten. Het toesturen van product(en) biedt geen garantie voor publicatie.

Wanneer het een betaald artikel betreft, wordt dit aangegeven door Advertorial, Ad of Sponsored bij het artikel te vermelden.

Hoewel Beautyaddicts.nl met grote zorg wordt samengesteld, is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van Beautyaddicts.nl kunnen geen enkele rechten ontleend worden.

Een bezoeker mag geen informatie gepubliceerd op Beautyaddicts.nl openbaar maken of herpubliceren op wat voor wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

De inhoud die op dit moment op Beautyaddicts.nl staat is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur.

Voor vragen, opmerkingen, tips of klachten kunt u contact opnemen via de ‘Contact’ pagina.